Kalender

Er is veel kennis. Deze kennis gebruiken, verhoogt de kwaliteit van het werk en is eigenlijk voorwaardelijk aan goed vakmanschap.

Kennisgedreven werken is het nieuwe normaal: ‘It is not cool to not know’.
Onderzoek en informatie wordt pas kennis als anderen daarvan kennis nemen, daar iets mee willen en kunnen doen. Kennis ontstaat pas echt in gezamenlijke interactie: samen maken we kennis.

Daarom delen we via deze pagina alle bijeenkomsten, workshops, seminars etc. aangaande kennisdelen. Niet alleen vanuit de gemeente Rotterdam georganiseerd, maar juist ook vanuit de verschillende kennispartners!
Je kunt daarbij ook aangeven of de bijeenkomst een gesloten of open karakter heeft en bij wie men voor meer informatie terecht kan. Juist deze (soms onbedoelde) externe interactie heeft meerwaarde.

Wil je ook bijdragen aan de kalender? Meld je dan aan via info@rotterdamkennisfestival.nl voor een inlogcode.


Bijeenkomst toevoegen