Wil je de nieuwsbrief en persoonlijke uitnodiging voor het Rotterdam Kennisfestival ontvangen? Klik dan hier.

Het Rotterdam Kennisfestival

Op deze editie van het Rotterdam Kennisfestival staat het ontmoeten centraal en brengen we de kennisinfrastructuur nog breder onder de aandacht. Hierbij vieren we goede voorbeelden van kennisgedreven werken en daarmee versterken we het kennisgedreven werken voor de stad. Op 28 oktober komen we met elkaar in contact, delen we onze kennis met de juiste mensen en zoeken we naar mogelijkheden om deze kennis in een grotere straal te gaan gebruiken en zo te zorgen voor een optimale impact voor de stad.

Plenair

Het doel van het Rotterdam Kennisfestival is onder andere om te luisteren naar elkaar om van elkaars kennis gebruik te kunnen maken. Ook tijdens de opening vragen we je om te luisteren. Kom, ervaar het ultieme vakmanschap en deel met de andere aanwezigen wat je weet!

Workshops en walkshops

De ruim 40 workshops worden verzorgd door o.a. Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Inholland, Stichting De Verre Bergen, Platform31, OBI, Kenniswerkplaatsen en andere kennispartners. Ook de diverse gemeentelijke beleidsonderdelen (clusters) verzorgen een groot aantal workshops. Per workshop is er de tijd om echt te verbinden en de diepte in te gaan.

Daarnaast zijn er diverse walkshops. Deze walkshops verbinden diverse korte presentaties op de Kennismarkt. Hier krijg je snel een veelheid van onderwerpen uit de kennisinfrastructuur gepresenteerd.

Er is heel veel kennis. Dat gebruiken verhoogt de kwaliteit van het werk en is eigenlijk voorwaardelijk aan goed ‘vakmanschap’. Kennisgedreven werken is het nieuwe normaal: ‘It is not cool to not know’ -- Barack Obama

Kennismarkt

Op de Kennismarkt staat ontmoeten centraal. Vele Rotterdamse kennispartners en gemeentelijke (beleids-)onderdelen zijn aanwezig. Samen vormen zij de Rotterdamse kennisinfrastructuur: de plek waar je kennis kunt halen en brengen.
Samen zorgen we dat kennis bij beleid en uitvoering wordt gebruikt en zorgen we voor impact van kennis.
Er zijn meer dan 50 stands op de Kennismarkt waar je kennis kunt opdoen, contact kunt leggen of zorgen dat je kennis 'landt' op de juiste plek. Dit kan spontaan en onbegeleid tijdens de gehele dag, maar ook via de speciaal heirvoor georganiseerde walkshops.

Kennismatcher

Ter ondersteuning van het kennismaken en kennisdelen ontwikkelen we een speciale ‘Kennismatcher’. Op de dag zelf ontmoet je een aantal voor jou betekenisvolle personen, waarna je je kennisbehoefte of doelstelling van de dag hopelijk is vervuld. Zo verlaat je het Rotterdam Kennisfestival met een compleet gevoel en kan je de opgedane kennis de volgende dag toepassen voor onze stad, Rotterdam!

Voor wie?

Goed kennis- en innovatiebeleid is primair: de sterkte van het kennis- en innovatie-ecosysteem vergroten. Dat betekent kennisontwikkeling en –circulatie stimuleren, verbindingen tussen actoren verbeteren, ondersteunen waar zinvol en uitdagen waar mogelijk.
Bron WRR-rapport.

Het Rotterdam Kennisfestival draagt hieraan bij en is voor iedereen die kennis en onderzoek beter wil (laten) benutten bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers. Denk aan beleidsmedewerkers, kennismakelaars, onderzoekers, informatie-specialisten, lectoren, professoren, overige wetenschappers en Rotterdamse ambtenaren die het kennisgedreven werken (willen) omarmen.

Op de hoogte blijven?

Stuur dan een bericht aan info@rotterdamkennisfestival.nl met vermelding van je naam, je functie en de organisatie waaraan je bent verbonden.